//
you're reading...
Leisure

VG – Kleppa vil ha farlige veier og at ingen tar ansvar

Det er vanskelig å forstå Kleppa. Hun er så tilforlatelig og blid. Og sier at hun selv har mistet nærstående i trafikken.

Man kan forsøke å vurdere henne på hennes handlinger eller på hva hun sier eller skriver. Det er det siste VG artikkelen av i dag hjelper til med. Mangelen på handlinger har de dokumentert tidligere i serien “Norge på ville veier”. Artikkelen finner du her http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10084722

Først i et svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentanten Bård Hoksrud (Frp) skriver Kleppa:
«Dersom det innføres en ordning hvor trafikantene lettere vinner frem med erstatningskrav, vil det kunne føre til at noen trafikanter slakker av på aktsomhetskravet og øker kjørefarten».

Dernest hvor VG spurte samferdselsministeren om hun tror det er slik at «trafikanter med vilje vil utsette seg selv for økt fare for skade på person eller kjøretøy idet myndighetene gjør det lettere å vinne frem med erstatningskrav som direkte følge av dårlige veier?»

Kleppa svarer ikke på VGs spørsmål, men skriver i stedet pr. mail: «En sterk satsing på drift og vedlikehold av veinettet, rassikring og bygging av nye og tryggere veier i åra fremover er viktig for å få tallet på trafikkulykker ytterligere ned.
Årsakene til trafikkulykkene er sammensatte. Derfor må også tiltakene være det. Jeg mener vi må holde fast ved at det er avgjørende viktig at også trafikantene selv viser ansvar og tilpasser farten etter trafikk, vei og kjøreforhold», skriver Kleppa.

– Ser statsråden helt bort ifra at en økt mulighet til å vinne frem med erstatningskrav kan være en motivasjon også for veiansvarlige til å ivareta trafikksikkerheten på en bedre måte enn i dag?

«Dagens regler slår fast at som vilkår for erstatningsansvar må foreligge grov uaktsomhet fra den som er ansvarlig for drift og vedlikehold av veien», svarer statsråden.

Selvfølgelig vil ikke Kleppa gjøres ansvarlig! VG har vist at veiene våre er katastrofalt dårlig vedlikeholdt og at det ikke finnes noen vilje til å sette opp det eneste som fjerner møteulykker: midtdelere. Så hennes svar ovenfor er konsekvente. Når en ikke vil ha sikre veier, skal en jommen ikke ha ansvaret heller.

Det er det som er vanskelig med Kleppa; hun er tilforlatelig blid og konsekvent uansvarlig. Hadde bare ikke folk fortsatt å bli nesten daglig drept i trafikken, kunne hun bare blitt sittende…

Advertisements

About mortjac

Norwegian social entrepreneur, blogger&Swift programmer. PM for the OMG GL standard. Using #ULab to give #Villajoyosa sustainable tourism&tunable pipe organs.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

@mortjac

Advertisements
%d bloggers like this: